Minh Thắng
Kiểm nghiệm viên Kỹ thuật viên Web designer Coder

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng,

Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa.

© 2024 Created by Võ Minh Thắng