Minh Thắng
Kiểm nghiệm viên Kỹ thuật viên Web designer Coder

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng,

Muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa.

Về tôi

Là một kiểm nghiệm viên, dược sĩ và lập trình viên với nhiều năm kinh nghiệm, tôi mong muốn rằng kiến thức của mình có thể hữu ích với xã hội.

Với gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc, tôi có khả năng vận hành các máy móc kỹ thuật cao trong ngành như hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí, quang phổ UV-Vis, IR,….Đồng thời, tôi cũng có thể hỗ trợ trong việc phân tích kết quả kiểm nghiệm một cách chính xác và có thể đưa ra những đề xuất cải tiến, cải thiện quy trình phân tích.

Ngoài ra, là một dược sĩ, tôi có sự hiểu biết sâu sắc về các loại thuốc và tác dụng của chúng đối với cơ thể con người. Tôi có kỹ năng tư vấn cho bệnh nhân về các loại thuốc và cách sử dụng chúng.

Tôi cũng là một lập trình viên chuyên về lập trình web và các chương trình android. Tôi có kỹ năng về thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng web và mobile. Tôi có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình như HTML/CSS, Bootstrap, SASS, JavaScript, Kotlin để tạo ra các ứng dụng hỗ trợ tốt nhất cho người dùng.

Tôi có thể làm việc độc lập hoặc trong nhóm và có khả năng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau. Tôi cũng là một người học hỏi nhanh chóng và luôn muốn tìm kiếm các cơ hội để phát triển kỹ năng của mình.

Kiến thức và kinh nghiệm

Võ Minh Thắng

Thạc sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc, độc chất với kinh nghiệm gần một thập kỷ trong ngành

Kỹ năng

Quá trình học tập và làm việc trong những năm qua đã rèn luyện cho tôi những kỹ năng:

 • Idea List

  Add multiple feature items, set different icons or images for each feature and also give custom links if needed.

 • Key Features

  Choose your style from three different layouts and two unique icon background shapes.

 • Design

  Show a connector line between each icon, changes its color and style to fit your unique design.

 • Development

  Easily customize every aspect of your list from widget styles but also you can give custom colors to each item as well.

 • Marketing

  Easily customize every aspect of your list from widget styles but also you can give custom colors to each item as well.

 • List Title

  List Content

Skill

My Skill

Kept in sent gave feel will oh it we. Has pleasure procured men laughing shutters nay. Old insipidity motionless continuing law shy partiality. Depending acuteness dependent eat use dejection. 

Understanding Brief
Research
Design Process
His exquisite sincerity education shameless ten earnestly breakfast add. So we me unknown as improve hastily sitting forming. Especially favourable compliment but thoroughly unreserved saw she themselves. Sufficient impossible him may ten insensible put continuing.
Perceived end knowledge certainly day sweetness why cordially. Ask quick six seven offer see among. Handsome met debating sir dwelling age material. As style lived he worse dried. Offered related so visitor we private removed. Moderate do subjects to distance.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima incidunt voluptates nemo, dolor optio quia architecto quis delectus perspiciatis. Nobis atque id hic neque possimus voluptatum voluptatibus tenetur, perspiciatis consequuntur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima incidunt voluptates nemo, dolor optio quia architecto quis delectus perspiciatis. Nobis atque id hic neque possimus voluptatum voluptatibus tenetur, perspiciatis consequuntur.
UI/UX Design
0 %
Development
0 %
Management
0 %
Mobile App
0 %

Software

Software's for Projects

Google Drive

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Invision

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Slack

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Sketch

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

Figma

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

My Clients

Portfolio

Visit My Portfolio And Details

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pricing

See My Pricing Packs

Single Project

$ 159 99
/Month
Basic
All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks.
35 Revision
Big Team Support
Living valley had silent esteem
Perceived end knowledge certainly
Especially favourable compliment

Professional Design

$ 559 99
/Month
Business
All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks.
Unlimited Revision
Ultimate Team Support
Living valley had silent esteem
Perceived end knowledge certainly
Especially favourable compliment

Custom Design

$ 359 99
/Month
Premium
All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks.
70 Revision
Special Team Support
Living valley had silent esteem
Perceived end knowledge certainly
Especially favourable compliment

Testimonial

What People Think
About Me

Contact Me

Let's Work Together, Get In Touch!

Consulted he eagerness unfeeling deficient existence of. Calling nothing end fertile for venture way boy. Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem.

01- Contact Phone

Office Phone: +1-(517) 748-7862
Manager Phone: +1-(253) 589-4648

02- Office Email

Office Email: Minimaloffice@info.com
Manager Email: Minimalmanager@info.com

© 2024 Created by Võ Minh Thắng